Đây là công trình của Hội Phụ nữ Công an TP.HCM (hội) phối hợp với PC64 nhằm giúp đỡ những người già yếu, neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn… Từ khi thực hiện đến nay, hội đã thực hiện sáu đợt cấp đổi thẻ căn cước công dân mới cho 91 người có hoàn cảnh đặc biệt ở BV Thống Nhất, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Cần Giờ và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.