Bộ Công an vừa có Quyết định 4089/QĐ-BCA về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An vào Công an tỉnh Nghệ An và tổ chức thành Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Nghệ An.


Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa cho Đại tá Lê Khắc Thuyết (trái) và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng (phải).

Theo đó, sau sáp nhập, Công an tỉnh Nghệ An có một giám đốc và 10 phó giám đốc.

Đại tá Hồ Sỹ Tuấn - Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An; Đại tá Lê Quốc Báo - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An; Đại tá Đào Hồng Lập - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An và Đại tá Lê Văn Hoài - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An về nhận công tác tại Công an tỉnh và giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Trước khi sáp nhập, Công an tỉnh Nghệ An có sáu phó giám đốc gồm: Đại tá Hồ Văn Tứ, Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Đại tá Nguyễn Đình Dung, Đại tá Nguyễn Đức Hải.

Được biết trong 10 phó giám đốc có nhiều người sắp đến tuổi nghỉ hưu.