Sáng 18-10, tại phiên làm việc toàn thể của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất.

Công bố Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và 16 Ủy viên Ban Thường vụ  - ảnh 1
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XIX đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và 16 Ủy viên Ban Thường vụ  - ảnh 2
Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. 

Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 người. Ông Thái Thanh Quý (44 tuổi)- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII được Ban chấp hành Đảng bộ Nghệ An khóa XIX hành tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và 16 Ủy viên Ban Thường vụ  - ảnh 3
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Ông Nguyễn Văn Thông- Phó Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An và Nguyễn Đức Trung- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã được bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội nghị đã bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 12 người. Ông Bùi Thanh An đã được bầu tái cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020- 2025.

 Danh sách Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Thái Thanh Quý

2. Ông  Nguyễn Đức Trung

3. Ông  Nguyễn Văn Thông

4. Ông Bùi Thanh An

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hường

6. Ông Lê Đức Cường

7. Ông Ngọc Kim Nam

8. Ông Lê Hồng Vinh

9. Ông  Hoàng Nghĩa Hiếu

10. Bà Võ Thị Minh Sinh

11. Ông Nguyễn Nam Đình

12. Ông Nguyễn Ngọc Hà

13. Ông Võ Trọng Hải

14. Ông Phan Đức Đồng

15. Ông Hồ Lê Ngọc

16. Bà Nguyễn Thị Kim Chi

Danh sách Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020- 2025:

1. Ông Bùi Thanh An

2. Ông Lê Đức Cường

3. Ông Chu Thế Huyền

4. Ông Lê Văn Giáp

5. Ông Nguyễn Tất Lý

6. Ông Nguyễn Bồi Cơ

7. Ông Phan Hùng Sơn

8. Ông Nguyễn Ngọc Anh

9. Ông Nguyễn Tiến Nam

10. Ông Nguyễn Đình Diên

11. Bà Bà Nguyễn Thị Oanh

12. Ông Phùng Xuân Long.