Buổi làm việc để công bố dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Hậu Giang.

Phát biểu sau khi đại diện đoàn công tác thông qua dự thảo, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị:  “Trên cơ sở dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác sẽ cùng với địa phương thảo luận, đóng góp thêm ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc cho từng nội dung cụ thể để hoàn chỉnh Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trình Ban Chỉ đạo TW”.

Cũng theo ông Nguyễn Hòa Bình, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét để rút ra được những bài học từ việc đã làm được và  những việc chưa được qua đợt kiểm tra này. Những kiến nghị nếu như Ban thường vụ chấp nhận cần phải có kế hoạch để tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc.

Trước đó, từ ngày 23-8 đến đầu tháng 10-2016, Đoàn Công tác số 4 của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng  do ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao đã làm việc và thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và các cơ quan, đơn vị của tỉnh gồm: Ban Nội chính, UBKT Tỉnh ủy, Thanh tra,  Ban thường vụ Đảng ủy Công an, Ban Cán sự đảng VKSND, Ban Cán sự đảng TAND, Cục THADS, Cục thuế tỉnh Hậu Giang và Huyện ủy Phụng Hiệp.

Nội dung  kiểm tra, giám sát của đoàn tại các đơn vị nói trên gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương; việc thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.