Chiều 11-10, ông Nguyễn Ngọc Truyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, cho hay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời cung cấp, phản ánh thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tỉnh ủy đã quyết định công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Danh sách số điện thoại đường dây nóng của trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và bí thư các huyện, thị, thành ủy cụ thể như sau:

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

01

Nguyễn Ngọc Truyền

UVBTVTU, Trưởng ban

Ban Nội chính

Tỉnh ủy

05103 507 277

02

Nguyễn Văn Lúa

UVBTVTU, Bí thư

Thành ủy Tam Kỳ

0913 457 020

03

Bh`riu Liếc

UVBTVTU, Bí thư

Huyện ủy Tây Giang

0169 9 995 999

04

Lê Thân

TUV, Bí thư

Thị ủy Điện Bàn

0913 415 635

05

Phan Xuân Quang

TUV, Bí thư

Huyện ủy Đại Lộc

0975 159 034

06

Đỗ Tài

TUV, Bí thư

Huyện ủy Đông Giang

0914 228 357

07

Chờ Rum Nhiên

TUV, Bí thư

Huyện ủy Nam Giang

0913 433 517

 

08

Lê Tấn Trung

TUV, Bí thư

Huyện ủy Quế Sơn

05103 682 405

09

Nguyễn Quang Khánh

TUV, Bí thư

Huyện ủy Nông Sơn

05103 505 539

10

Nguyễn Công Dũng

TUV, Bí thư

Huyện ủy Duy Xuyên

0913 415 551

11

Phan Công Vỹ

TUV, Bí thư

Huyện ủy Thăng Bình

0913 423 476

12

Phạm Văn Đốc

TUV, Bí thư

Huyện ủy Tiên Phước

0903 567 229

13

Huỳnh Thị Thùy Dung

TUV, Bí thư

Huyện ủy Bắc Trà My

0989 859 113

14

Nguyễn Tri Ấn

TUV, Bí thư

Huyện ủy Núi Thành

0913 407 067

15

Kiều Cư

Bí thư

Thành ủy Hội An

0905 118 239

16

Lê Thanh Hưng

Bí thư

Huyện ủy Nam Trà My

0914 782 397

17

Phạm Thế Quyền

Bí thư

Huyện ủy Phước Sơn

0913 406 416

18

Nguyễn Văn Tỉnh

Bí thư

Huyện ủy Hiệp Đức

0905 069 646

19

Nguyễn Cảnh

Bí thư

Huyện ủy Phú Ninh

05103 957 999

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các bí thư, huyện, thị, thành ủy tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí liên quan đến địa phương mình; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.