Ngày 29-11, theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa tổ chức Hội nghị công bố, triển khai kế hoạch kiểm tra tại Đảng ủy Công an Trung ương.

Công bố kế hoạch kiểm tra tại Đảng ủy Công an Trung ương - ảnh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an

Nội dung đợt kiểm tra lần này của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhằm thông qua công tác kiểm tra để đánh giá đúng về tình hình, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác, từ đó có biện pháp thiết thực, hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong thời gian tới.

Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra và thực tiễn công tác thu hồi tài sản để phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong cơ chế, chính sách về thu hồi tài sản. Từ đó đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thể chế, chính sách cho phù hợp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, bảo đảm thực thi công lý, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát cho Nhà nước và nhân dân…

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ trong điều kiện thời điểm cuối năm công tác, Đảng ủy Công an Trung ương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ lớn, kế hoạch trọng tâm của ngành nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương vẫn triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng một cách khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. 

Báo cáo tự kiểm tra được xây dựng công phu, cơ bản bám sát đề cương, nội dung đầy đủ theo yêu cầu; nêu được nhiều khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, sát với thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm của ngành công an.

Đảng ủy Công an Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng; chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi tài sản trong toàn lực lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý, thảo luận tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự kiểm tra. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn kiểm tra số 1 đầy đủ, kịp thời, bảo đảm cho công tác kiểm tra đạt kết quả…