Ngày 21-9, đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định về việc thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, liên quan. Nội dung thanh tra là việc thực hiện quy định về tự chủ tài chính theo các Nghị định 43/2006, Nghị định 16/2015.

Cùng đó là việc quản lý đầu tư xây dựng hai bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125: BV Nhi đồng TP.HCM, BV 175 Bộ Quốc phòng.

Đoàn thanh tra có 13 thành viên do ông Phan Thăng Long, Phó Vụ trưởng Vụ III - Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Ngoài ra, tổ giám sát đoàn thanh tra do ông Ngô Khánh Luận, Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ, làm tổ trưởng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra và yêu cầu đoàn thanh tra triển khai đúng kế hoạch, có sự phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của đoàn; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Y tế cùng các đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. 

Liên quan đến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra việc cấp giấy đăng ký lưu hành bảy loại thuốc thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của VN Pharma, theo thông tin chúng tôi nắm được, Thanh tra Chính phủ đã thành lập đoàn thanh tra và dự kiến công bố quyết định thanh tra vào tuần sau.