(PLO)- Thanh tra Chính phủ (TTCP) sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong phòng, chống buôn lậu; mua sắm tài sản tại Tổng cục Hải quan. Thời gian thanh tra là 45 ngày.

Thông tin từ cổng thông tin điện tử TTCP, ngày 24-11, cơ quan này đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, theo Quyết định số 2968/QĐ-TTCP của tổng TTCP, TTCP sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong phòng, chống buôn lậu; mua sắm tài sản tại Tổng cục Hải quan. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2014 đến ngày 30-9-2016. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ 2, TTCP, làm trưởng đoàn. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu Tổng cục Hải quan cũng như các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu… Đồng thời, lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ không né tránh, bao che, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu.

Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh cho biết cuộc thanh tra này được dự kiến từ lâu, với mong muốn qua thanh tra, kiểm tra để thúc đẩy các hoạt động của Tổng cục, đồng thời có những đánh giá, nhận định, nhận diện khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách để kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

TUYẾN PHAN