(PL)- Định mức mua sắm thiết bị dành cho công chức và phòng làm việc các cấp trung ương, địa phương vừa được quy định trong văn bản được Chính phủ ban hành.

Theo đó, định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh, huyện được nêu khá chi tiết. Cụ thể, mỗi người sẽ được trang bị một bộ bàn ghế ngồi làm việc với giá tối đa 5 triệu đồng, tủ đựng tài liệu dưới 5 triệu đồng, máy vi tính để bàn mức giá tối đa 13 triệu đồng và điện thoại cố định không quá 300.000 đồng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã là một bộ bàn ghế ngồi làm việc giá tối đa 3 triệu đồng và máy vi tính để bàn không quá 13 triệu đồng.

Quyết định cũng nêu rõ tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến đối với một phòng làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ngang bộ, trung ương hoặc cấp tỉnh. Trong đó có một bộ bàn ghế họp, tiếp khách mức giá tối đa 10 triệu đồng, máy in mức giá dưới 7 triệu đồng, điện thoại cố định dưới 300.000 đồng. Các thiết bị khác nếu cần mua có giá trị tối đa 20 triệu đồng…

TL