TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nhận định tại hội thảo bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12-10.

Theo ông Phúc, tiền lương hiện mới chỉ đảm bảo khoảng 50%-60% nhu cầu, không đủ tái tạo sức lao động và có tích lũy. “Các giá trị xã hội của công chức bị giảm sút, làm cho hiệu lực thực thi công vụ thấp. Đây cũng là mảnh đất khiến tình trạng quan liêu, tham nhũng phát triển và trở thành vấn nạn. Do đó phải sớm cải cách cơ bản chính sách tiền lương” - TS Phúc đề nghị.

Ông Phúc cũng cho rằng nhiều lần chúng ta bàn tới cải cách tiền lương song khi hỏi “tiền đâu?” thì dừng. Vì vậy, thách thức phải vượt qua.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Tiền lương của Bộ Nội vụ, cho biết các cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương hoàn toàn từ ngân sách thì cải cách tiền lương sẽ gắn liền với sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế khoán. “Các đơn vị sự nghiệp phải đổi mới theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương và giao cho họ tự quyết định tuyển bao nhiêu người và chi trả lương thì mới hiệu quả. Giả sử nếu chỉ trông chờ tăng lương cơ sở thì nguồn chi ngân sách không thể đảm bảo” - ông Dũng giải thích.