(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận hai TP Bến Tre và Hà Tĩnh là đô thị loại II.

Cụ thể, tại Quyết định số 174/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bến Tre.

Những năm qua, TP Bến Tre đã phát huy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển thương mại, du lịch.

Cùng với TP Bến Tre, tại Quyết định số 175/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại III vào năm 2007. Đến nay, kinh tế TP phát triển với tốc độ tăng trưởng cao liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ…

(Theo chinhphu.vn)