Việc trang bị iPad nhằm giúp cảnh sát có thể truy cập Internet, chỉ đường đi ngắn nhất cho người dân; kiểm tra thông tin về số lần phạm lỗi của đối tượng để đưa ra mức xử phạt hợp lý...

Để sử dụng một cách hiệu quả iPad, PC67 vừa triển khai khóa tập huấn tin học cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ. Sau khóa học sẽ được cấp chứng chỉ tin học loại B, đủ tiêu chuẩn và khả năng xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh ghi được… Sắp tới PC67 sẽ báo ý tưởng này đến Bộ Công an để xin ý kiến.

NGUYỄN DÂN