“Cử tri và nhân dân cũng yêu cầu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, nhất là đối với việc giải quyết các vụ việc bức xúc, có dấu hiệu oan sai; giám sát việc xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, việc mua sắm tài sản và đầu tư công.

Cụ thể, cử tri và nhân dân đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đưa ra xét xử sáu vụ án tham nhũng lớn. Cử tri và nhân dân bất bình trước việc ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, mặc dù làm thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng của Nhà nước nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ Công Thương, UBND tỉnh Hậu Giang. Cử tri và nhân dân đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có những giải pháp quyết liệt, mạnh tay hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, nhất là những vụ tham nhũng lớn, có biểu hiện lợi ích nhóm, gây hậu quả nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Cử tri và nhân dân cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường tại các nhà máy, trung tâm nhiệt điện trên cả nước. Đặc biệt, cử tri và nhân dân thắc mắc về việc chưa có cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước nào đứng ra nhận lỗi về việc Formosa xả thải.