‘Cuộc sống hạnh phúc của nhân dân là mục đích lớn nhất của chúng ta!’
(PLO)- “Cuộc sống của nhân dân ngày càng hạnh phúc hơn, đó là mục đích lớn nhất của tất cả chúng ta”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức ngày 1-11.

“Phải chăng trong cơ chế hiện nay, sự đồng tình của người dân, sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của bộ máy chính quyền và sự lãnh đạo của các cấp ủy chưa trở thành tiêu chí, điều kiện để cán bộ, công chức và cấp ủy Đảng thực hiện quyền lực quản lý và lãnh đạo của mình trước nhân dân?”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đặt câu hỏi này tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức ngày 1-11, khi đề cập đến những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước mà Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh đã thừa nhận.

Báo cáo trước Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Doãn Thế Cường trình bày: “cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chậm. Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, kéo dài; còn hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc cho doanh nghiệp và người dân…”

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, đây là vấn đề không mới, đã tồn tại nhiều năm nay không phải chỉ riêng Hưng Yên: “Chính quyền và các cấp ủy Đảng cần biết chính xác nhân dân đồng tình và không đồng tình thế nào với hoạt động quản lý, lãnh đạo của mình; nhân dân hài lòng như thế nào về sự quản lý, lãnh đạo của mình và cuộc sống của nhân dân hiện nay”, ông nói.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng qua đó đề nghị Đảng bộ tỉnh Hưng Yên phải thực hiện định kỳ việc đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan công quyền.

‘Cuộc sống hạnh phúc của nhân dân là mục đích lớn nhất của chúng ta!’ - ảnh 1
 Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: "Người dân hạnh phúc hơn là mục đích lớn nhất"

Cũng tại đại hội, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Báo cáo chính trị của Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Hưng Yên chưa đề cập, chưa kiểm điểm việc thực hiện 3 nội dung rất quan trọng mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định là: thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược (đột phá về thể chế kinh tế thị trường, đột phá về phát triển nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ, đột phát về phát triển hạ tầng), thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế (tái cơ cấu ngân sách và đầu tư công, tái cơ cấu doang nghiệp nhà nước và tái cơ cấu các ngành kinh tế).

“Ở Hưng Yên, 5 người làm nông nghiệp thì mới tạo ra giá trị gia tăng bằng một người làm công nghiệp hoặc dịch vụ. Đây chính là một nguyên nhân khiến người nông dân bỏ ruộng và tìm việc làm trong công nghiệp và dịch vụ. Như vậy, tài nguyên đất, vốn quý của đồng bằng sông Hồng và cả nước sẽ có nguy cơ bị bỏ phí ở Hưng Yên”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Nghị quyết của Đại hội cần có nội dung này và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII phải cụ thể hóa các yêu cầu này, có kế hoạch thực hiện trong toàn khóa. “Cuộc sống của nhân dân ngày càng hạnh phúc hơn, đó là mục đích lớn nhất của tất cả chúng ta”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Chân Luận