Ông Minh đánh giá Hà Nội cần tăng năng lực của hệ thống giao thông công cộng, phương pháp hiệu quả chính là đường sắt đô thị.

Đến năm 2030, đường sắt đô thị sẽ chiếm 30% trong tổng khối lượng đi lại của người dân đối với đô thị hạt nhân, tiếp đó là xe buýt với 25%. Với đô thị vệ tinh, con số tương ứng là 15% và 25%.

Với quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống chín tuyến đường sắt đô thị được kỳ vọng là trục xương sống của giao thông vận tải TP, gắn kết với xe buýt và các phương thức vận tải công cộng khác.