(PL)- Tại hội thảo “Vấn đề thu nợ BHXH, BHYT - Thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế” do Chính phủ, MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 15-10.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng số nợ bảo hiểm vẫn quá lớn với 50% số doanh nghiệp nợ đọng BHXH tương ứng với khoảng 100.000 tỉ đồng. Theo Phó Thủ tướng, đây là do chế tài chưa đủ mạnh, ý thức của chủ sử dụng lao động chưa tốt, chính sách chưa khuyến khích được cả hai đối tượng này tham gia.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để khắc phục các hạn chế, yếu kém trong xây dựng và triển khai chính sách BHXH, BHYT thì bên cạnh nỗ lực của các cơ quan nhà nước, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân. “Cần tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật… Nếu phải khởi kiện hình sự đối với việc trốn nợ BHXH thì cần hành động cương quyết vì đã xâm phạm lợi ích của hàng vạn người lao động cũng như ảnh hưởng đến nền kinh tế” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.

TLL (Theo VOV)