TTXVN cho hay tham gia đoàn có 90 đại biểu là anh hùng lao động, hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi của các hội cựu chiến binh địa phương trên cả nước.

Chủ tịch nước cho rằng hội đã huy động được các nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng của cựu chiến binh để giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Chủ tịch nước mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tăng cường đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, các đối tượng chính sách và những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó là tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.