Hai điểm sạt lở thuộc địa bàn huyện Lắk, Đắk Lắk. Các điểm sạt lở nằm trên khu vực đèo, dốc và đã xảy ra một thời gian dài, tuy nhiên các ngành chức năng của tỉnh chậm khắc phục, gây nguy hiểm cho người đi đường. 

Điểm sạt lở thứ nhất tại Km 36+050 (khu vực đèo Lắk, thôn Đắk Teo, xã Yang Tao, huyện Lắk) được phát hiện ngày 19-8 với hàng chục mét khối đất đá đổ sụp xuống taluy, ăn sâu vào lòng đường hơn 1 m. 

Điểm sạt lở thứ hai tại Km 76+990 (thuộc xã Krông Nô, huyện Lắk) được phát hiện ngày 25-7. Ba tảng đá lớn gần 100 m3 kèm theo đất chắn ngang nửa mặt đường.