Đây là tổ chức phối hợp liên ngành do Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Xuân Bình làm tổ trưởng, giúp UBND TP tiếp nhận thông tin, theo dõi, kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn.

Tổ còn có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan hoạt động du lịch như trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị; hiện tượng đeo bám, chèo kéo du khách và những nội dung khác có liên quan.