Đà Nẵng giải thể 69 ban chỉ đạo
(PLO)- Ngày 12-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết đã ký quyết định giải thể 69 ban chỉ đạo và hợp nhất 12 tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng giải thể 69 ban chỉ đạo - ảnh 1
TP Đà Nẵng tích cực giải thể và hợp nhất các ban chỉ đạo. Ảnh: LÊ PHI

Ông Huỳnh Đức Thơ giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết định này. Đồng thời, theo dõi các tổ chức phối hợp liên ngành hoạt động trên địa bàn TP và quản lý, kiểm soát việc thành lập mới các tổ chức phối hợp liên ngành theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Thơ cũng chỉ đạo, đối với việc hợp nhất các tổ chức phối hợp liên ngành do cùng một cơ quan làm thường trực thì giữ nguyên cơ quan thường trực. Đối với việc hợp nhất các tổ chức phối hợp liên ngành do các cơ quan khác nhau làm thường trực thì các cơ quan chủ động phối hợp với Sở Nội vụ xác định cơ quan thường trực theo phạm vi hoạt động, bảo đảm cơ quan thường trực của các tổ chức phối hợp liên ngành chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực có liên quan sau khi sắp xếp.

Theo đó, 12 tổ chức phối hợp liên ngành được hợp nhất gồm: Hợp nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” và Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia TP. Hợp nhất Hội đồng Thẩm định bảng giá đất TP Đà Nẵng và Hội đồng thẩm định giá đất TP Đà Nẵng. Hợp nhất Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin TP và Ban Chỉ đạo địa phương triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất TP. Hợp nhất Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP và Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh TP.

Hợp nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng TP giai đoạn 2012 - 2020 và Ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng TP giai đoạn 2013 – 2016. Hợp nhất Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn TP và Ban Chỉ đạo Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn TP.

LÊ PHI