(PL)- Chiều 11-11, tại cuộc kiểm tra công tác xây dựng cơ sở vật chất, bố trí lực lượng tiếp nhận người cai nghiện tại cộng đồng.

 

Ông Huỳnh Đức Thơ (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án thành lập một trung tâm cai nghiện cộng đồng tập trung tại BV Tâm thần TP Đà Nẵng. “Cần nghiên cứu tới việc trang bị một xe chuyên dụng, dạng như xe cấp cứu tại các bệnh viện để khi phát hiện người nghiện lên cơn thì gia đình chỉ cần gọi điện thoại là xe tới. Xe sẽ chở người nghiện đi cắt cơn hoàn toàn miễn phí” - ông Thơ nói…

LÊ PHI