Chiều 19-10, ông Hồ Kỳ Minh - phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - và ông Phạm Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - đã chủ trì lễ kí kết thoả thuận hợp tác triển khai tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VN POST) sẽ tổ chức triển khai tiếp nhận hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân và chuyển, nộp cho cơ quan có thẩm quyền của Đà Nẵng.

Đồng thời, VN POST nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan có thẩm quyền TP và chuyển trả kết quả cho tổ chức, công dân qua dịch vụ bưu chính công ích khi tổ chức, công dân có yêu cầu.


Ông Hồ Kỳ Minh và ông Phạm Anh Tuấn kí kết tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện. Ảnh: HOÀI AN.

VN POST tổ chức các đại lý dịch vụ công trực tuyến tại các bưu cục trên địa bàn TP Đà Nẵng để thực hiện một số khâu trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

Cụ thể: thay mặt tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC cho cơ quan có thẩm quyền với các TTHC triển khai trực tuyến ở mức 3 và mức 4.

Thay mặt tổ chức, công dân nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan có thẩm quyền với các TTHC triển khai trực tuyến ở mức 3 và mức 4, đồng thời chuyển phát kết quả cho tổ chức, công dân.

Bên cạnh đó, các nhân viên VN POST sẽ hướng dẫn, giúp tổ chức, công dân đăng kí và sử dụng tài khoản công dân điện tử trên hệ thống chính quyền điện tử của TP Đà Nẵng không thu phí.

Được biết, việc thực hiện ký kết thoả thuận này sẽ góp phần đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nộp và nhận trả kết quả giải quyết TTHC. Điều này làm giảm chi phí đi lại và rút ngắn thời gian thực hiện TTHC cho tổ chức, công dân. Giúp tổ chức, công dân thêm lựa chọn sử dụng dịch vụ hành chính công của các cơ quan TP Đà Nẵng được thuận lợi hơn và góp phần thực hiện cải cách TTHC.

Theo đó, người dân có thể yêu cầu và theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bằng hai cách: gọi đến tổng đài dịch vụ công số 0236.1022 hoặc vào trang web: egov.danang.gov.vn.