(PL)- Ngày 19-3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay lãnh đạo TP vừa quyết định thành lập Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng trên cơ sở chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà chung cư từ Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng.

Công ty này có nhiệm vụ xây dựng phương án phát triển, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà chung cư hoặc phá dỡ chung cư hư hỏng; sắp xếp, lập hợp đồng thuê nhà chung cư, thu tiền thuê nhà chung cư đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoạt động của chung cư như quản lý hành chính, an ninh, trật tự, dịch vụ điện, nước, vệ sinh môi trường, bảo quản tài sản chung trong phạm vi chung cư và các dịch vụ khác có liên quan...

HẢI CHÂU