Đà Nẵng tổng rà soát số lượng cấp phó
(PLO)- Đối với các đơn vị không có quy định cụ thể về số lượng cấp phó thì thực hiện không quá hai cấp phó mỗi đơn vị.

Ngày 3-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Đồng thời thực hiện rà soát và tiến hành sắp xếp đối với các đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định.

Cụ thể, đối với cơ quan hành chính thì rà soát số lượng cấp phó tại các đơn vị thuộc và trực thuộc (chi cục, ban, phòng), thực hiện điều chuyển những nơi dôi dư, đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định.

Đà Nẵng tổng rà soát số lượng cấp phó - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đang chỉ đạo rà soát lại số lượng cấp phó. Ảnh: HOÀI AN

Đối với các đơn vị không có quy định cụ thể về số lượng cấp phó thì thực hiện không quá hai cấp phó mỗi đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện rà soát phân loại, xác định số lượng cấp phó của từng đơn vị sự nghiệp (trừ ngành GD&ĐT); tham mưu chủ tịch UBND TP quyết định cụ thể số lượng cấp phó của từng đơn vị để làm căn cứ thực hiện (nhiều nhất cũng không quá ba cấp phó).

UBND TP giao giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện điều chuyển, xử lý đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có số lượng cấp phó vượt quy định; hoàn thành báo cáo chủ tịch UBND TP trước ngày 31-12-2017.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, thời gian qua có một số sở của TP Đà Nẵng thừa cấp phó, như Sở Y tế có tới năm phó giám đốc; Sở LĐ-TB&XH, Sở Nội vụ cũng có tới bốn phó giám đốc. Theo đó, việc các sở có 4-5 cấp phó này là vượt quy định của trung ương.

HOÀI AN