Đà Nẵng vận hành bãi đỗ xe công cộng thông minh đầu tiên
(PL)- Ngày 20-9, bãi đỗ xe công cộng thông minh đầu tiên tại 255 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng đã được đưa vào vận hành thử, trong thời gian ba tháng từ 6 giờ 30 đến 19 giờ tất cả các ngày trong tuần. 

Trong thời gian này, ban quản lý sẽ không thu tiền dịch vụ trông giữ xe.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với đơn vị chức năng vận hành bãi đỗ xe.

Sau khi kết thúc thời gian vận hành thử, giao Công ty Quản lý cầu đường tiếp tục thực hiện vận hành thí điểm công trình trong thời gian một năm (khai thác dịch vụ 24/24 giờ, có thu phí) làm cơ sở để đánh giá, điều chỉnh định mức quản lý vận hành và xây dựng đề án quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông để tổ chức đấu thầu khai thác công trình…

TX