Đà Nẵng yêu cầu hạn chế hội họp
(PLO)- TP sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm khi giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp.

Ngày 21-12, UBND TP Đà Nẵng cho hay Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương đã ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc TP chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm khi giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp.

Ông Võ Duy Khương yêu cầu các đơn vị trên phải thường xuyên kiểm tra và đánh giá công tác cải cách hành chính; yêu cầu công khai, minh bạch. Thực hiện cải cách tài chính công theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và hạn chế tối đa việc tổ chức các cuộc họp.

Đà Nẵng yêu cầu hạn chế hội họp - ảnh 1
 Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương. Ảnh: LÊ PHI

Ông Khương yêu cầu khi tổ chức họp phải chú ý lựa chọn thành phần mời dự họp phù hợp và yêu cầu tham dự đúng thành phần mời. Trường hợp vì lý do công tác phải cử người đi thay thì phải có văn bản báo cáo cơ quan chủ trì họp. Đồng thời, phải chú ý chất lượng khi tổ chức hội, họp với thời gian họp phải ngắn gọn, tập trung giải quyết được nội dung của cuộc họp.

Lê Phi