Đã nghe đã thấy: Cả thành phố không nhận quà!
Tháng 2-2014, Thanh tra Chính phủ có công văn gửi các ngành, địa phương về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Trong đó có mục thực hiện quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức (Theo Quyết định 64/2007 của Thủ tướng Chính phủ, việc nhận quà tặng từ các tổ chức, cá nhân có quan hệ công vụ với người, tổ chức được tặng thì phải khai báo, sai quy định thì phải nộp lại).

Phúc đáp công văn này, UBND TP.HCM đã có báo cáo vào cuối tháng 4 vừa qua. Theo thống kê của UBND TP thì năm 2013 tại Sở Y tế, có một trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 600.000 đồng; tại huyện Bình Chánh là 422,8 triệu đồng; một giáo viên của Trường THCS Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận nộp lại quà tặng của phụ huynh học sinh trị giá 58,8 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay toàn thành phố chỉ có hai trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 2,5 triệu đồng tại phường 4, quận Phú Nhuận (chủ tịch phường nộp quà tặng trị giá 2,1 triệu đồng và một cán bộ tư pháp phường nộp lại quà tặng trị giá 400.000 đồng).

Còn những đơn vị, địa phương khác thuộc TP.HCM, không có trường hợp nào nhận quà sai quy định phải kê khai và nộp lại?

Sẽ là một con số lý tưởng cho thấy sự liêm khiết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP.HCM nếu thống kê trên thuyết phục được người đọc. Nhưng nếu như thế thì… tội nghiệp Bình Chánh quá. Mỗi huyện Bình chánh đã chiếm gần hết con số kê khai và nộp lại quà của toàn thành phố. Con số trên rõ ràng không thuyết phục, bởi không thể có một sự chênh lệch, khác biệt, bất bình thường như thế.

Như vậy có hai giả thiết: Hoặc tại Bình Chánh, tệ trạng tặng quà lót tay đã phổ biến hơn tất cả nơi khác trong thành phố, cần chấn chỉnh. Hoặc, huyện Bình Chánh đã thực thi Quyết định 64 nghiêm chỉnh hơn những ngành và địa phương còn lại, tức là ở những nơi khác vẫn diễn ra việc tặng và nhận quà nhưng không báo cáo trung thực.

Bất luận thế nào, những con số trên cảnh báo một điều: Quy định được đưa ra nhưng thiếu các biện pháp kiểm soát thì việc thực thi sẽ kém hiệu quả và không thuyết phục. Nó không tạo ra được sự tin tưởng về việc kiểm soát tệ trạng quà cáp mà nó đặt ra thêm những so sánh và hoài nghi.

NHẬT HÒA