Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ba năm nay UBND huyện Nghi Xuân dựng hòn non bộ chắn cổng chính trụ sở. Tại hòn non bộ có một số tượng nhỏ, trên đỉnh gắn tượng đại bàng đang tung cánh. Việc dựng công trình trên khiến trong dư luận có lời đồn đoán: “Do cổng chính bị luồng khí xấu xâm nhập nên dẫn đến việc có nhiều cán bộ huyện bị kỷ luật... Thế là chủ tịch huyện đã âm thầm mời một thầy phong thủy tới giúp huyện “ngắt mạch bị kỷ luật”. Mà muốn dứt được họa chỉ có cách bít hẳn chiếc cổng rồi lập núi trấn yểm”.

Do cổng chính bị hòn non bộ che chắn như thế nên cán bộ và người dân khi muốn vào HĐND-UBND huyện Nghi Xuân buộc phải đi vòng qua cổng khác. Khi người dân than phiền điều này khiến họ đi lại khó khăn thì lãnh đạo huyện không giải thích được lý do.

Hiện ngoài việc xây dựng lại cổng chính khang trang, trụ sở HĐND-UBND huyện Nghi Xuân do quá cũ và xuống cấp cũng đang được sửa chữa lại.

Đ.LAM