Đại biểu đầu tiên tranh luận với Thủ tướng về văn hóa
(PLO)- Báo cáo của Thủ tướng không đề cập vấn đề văn hóa nên đại biểu đề nghị Thủ tướng cho biết những giải pháp để văn hóa trở thành nền tảng phát triển.

Đại biểu (ĐB) Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) là ĐB đầu tiên tranh luận với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên chất vấn chiều nay, 18-11 tại Quốc hội.

Đại biểu đầu tiên tranh luận với Thủ tướng về văn hóa - ảnh 1
ĐB Nguyễn Quốc Hưng là ĐB đầu tiên tranh luận với Thủ tướng trong phiên chất vấn chiều nay, 18-11. Ảnh: CHÂN LUẬN

Mở đầu cho phần tranh luận, ĐB Hưng nói rằng trong báo cáo giải trình trước Quốc hội của Thủ tướng chưa đề cập đến khía cạnh văn hóa. Trong khi đó, những vấn đề nổi lên trong thời gian gần đây như các dự án đầu tư không hiệu quả, các vụ tham nhũng hàng nghìn tỉ, buộc Nhà nước phải bỏ ngân sách để khắc phục hậu quả... đều nên nhìn nhận thêm ở góc độ văn hóa.

“Ở góc nhìn văn hóa, tôi cho rằng nguyên nhân sâu xa chính là văn hóa, đang đặt ra những vấn đề lớn cho toàn xã hội. Vấn đề đặt ra là chúng ta đã ứng xử với vai trò, vị trí to lớn của văn hóa như thế nào trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước hay chưa”, ĐB Hưng nhận định.

Dẫn ra đề cương văn hóa năm 1943 cho đến Nghị quyết 33, Trung ương khóa XI, ĐB Hưng nói: “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực và mục tiêu, nguồn lực nội sinh để phát triển đất nước. Phải đặt văn hóa ngang hàng với chính trị. Động lực và nền tảng đó đã được xác định trong tư duy lãnh đạo”.

Dẫn giải xong, ĐB Hưng liền đặt hai câu hỏi với Thủ tướng.  

“Thủ tướng và Chính phủ có quyết sách gì để khắc phục những bất cập lâu nay trong đầu tư phát triển văn hóa? Giải pháp đột phá xây dựng con người có văn hóa trong tình hình hiện nay?”, câu hỏi thứ nhất của ĐB Hưng.

Nội dung câu hỏi thứ hai là: “Thành công của APEC vừa qua đã mở ra cơ hội lớn để Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Trong điều kiện ấy Thủ tướng sẽ triển khai quyết sách đột phá nào nhằm khai thác và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong hợp tác kinh tế quốc tế, đặc biệt là về kinh tế - văn hóa - du lịch?”.

Trả lời ĐB, Thủ tướng cho biết Nghị quyết 33 cũng đã nói rõ phải quan tâm đến văn hóa ngang với kinh tế chứ không phải văn hóa đi theo kinh tế. Đây là một chủ trương quan trọng sẽ được triển khai quyết liệt.

“Sắp tới đây, chúng tôi giao cho Bộ VH-TT&DL kiểm tra thực hiện nghị quyết 33 của Trung ương để khắc phục các vấn đề tồn tại”, Thủ tướng nói.

Đồng thời, Thủ tướng cũng xác định phải xây dựng con nguời Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế, đi đôi với hoàn thiện thị trường văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới và dân tộc. “Coi kinh tế du lịch là mũi nhọn, gắn văn hóa với kinh tế trong phát triển để phát huy các giá trị văn hóa”, Thủ tướng nói và nhắc lại APEC 2017 vừa qua như là một thành công về kinh tế-văn hóa.

ĐB Nguyễn Quốc Hưng hiện là ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đồng thời là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT&DL. 

CHÂN LUẬN