Ngày 14-10, Đại hội Đại biểu tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên trù bị.

Đại hội Đảng bộ Tây Ninh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung - ảnh 1
Có 350 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tây Ninh. Ảnh:HỒNG GIANG

Tham dự đại hội có 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Ðại hội diễn ra trong thời gian từ 14-10 đến hết 16-10.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Xây dựng Ðảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Đại hội Đảng bộ Tây Ninh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung - ảnh 2
Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Báo Tây Ninh

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và Đoàn Thư ký. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Đồng thời, thông qua quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến một số nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng.

Ngoài ra, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ đóng góp ý kiến cho văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh đề nghị các đại biểu đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm.

Đặc biệt là trong việc tham luận, thảo luận, biểu quyết, bầu cử, quyết định những nội dung quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thành công.

Đại hội Đảng bộ Tây Ninh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung - ảnh 3
Tại phiên trù bị, các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào miền trung. Ảnh: Báo Tây Ninh

Trong phiên trù bị, các đại biểu cũng đã đóng góp để chia sẻ những khó khăn mất mát mà đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt đang phải gánh chịu.

Ngày mai, Đại hội Đại biểu tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc.