(PL)- UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về dự án thủy điện Đrăng Phốk trên địa bàn.

Dự án có vị trí nằm trên sông Srêpôk gồm các tiểu khu 430, 431, 451, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Yok Đôn. Dự án có công suất 26 MW, tổng diện tích chiếm đất vĩnh viễn 303,4 ha, trong đó diện tích đất rừng xin chuyển đổi vĩnh viễn 23,58 ha. Gần đây, nhiều ý kiến trong dư luận không đồng tình về việc xây dựng thủy điện vì nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn. Sau khi xem xét toàn diện các yếu tố liên quan, tỉnh đã kiến nghị không tiếp tục triển khai dự án. Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã tiến hành họp và thống nhất như trên.

Lý do là hệ sinh thái rừng tại địa điểm dự kiến xây dựng thủy điện rất phong phú. Việc xây dựng đập chặn dòng Srêpôk sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như tới nguồn sống của cư dân trong vùng. Ngoài ra,
khu vực dự án nằm gần biên giới Việt Nam-Campuchia, nhạy cảm về quốc phòng-an ninh cần phải nghiên cứu, đánh giá cụ thể.

Trước đó, Bộ NN&PTNT cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét về chủ trương dừng chuyển mục đích sử dụng rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn để xây dựng thủy điện Đrăng Phốk...

TRÍ TÍN