“Tuy nhiên không có sự cố vỡ hồ bùn đỏ Nhà máy alumin Nhân Cơ như tin báo” - ông Trung nói.

Theo phản ánh của người dân, ngày 29-9, nhiều tuyến đường quanh nhà máy alumin bị ngập nước, không thể đi lại. Đặc biệt, tuyến đường vào bon Bù Dấp nước ngập rất cao, gây cô lập; nước hối về đỏ ngầu nên người dân nghi ngờ có sự cố từ nhà máy alumin và đã báo chính quyền địa phương đi kiểm tra.

Cuối tháng 6 vừa qua, bột màu trắng từ nhà máy phát tán ra ngoài, bám lên cây trồng. Cuối tháng 7-2016 cũng xảy ra sự cố vỡ máy bơm trong quá trình vận hành thử làm 9,58 m3 kiềm tràn ra khu vực sân nhà máy, một phần trong số này đã chảy ra suối Đắk Dao khiến cá, tôm bị chết…