Dân và DN phải hài lòng trên 80% về thủ tục hành chính
(PLO)- Đó là chỉ tiêu mà UBND TP.HCM vừa chỉ đạo cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM từ nay cho đến cuối năm 2017 tại Công văn số 4886 ngày 7-8.

Mỗi cơ quan, đơn vị phải đảm bảo ít nhất có 40% số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc qua dịch vụ công trực tuyến phải có sự tham gia đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, người dân trên hệ thống. Mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%.

Tăng cường quản lý, kiểm tra triển khai hệ thống đánh giá hài lòng (về thái độ, tác phong, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức) của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị. 

Thành phố giao Sở TT&TT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, quận-huyện rà soát, triển khai kết nối hệ thống một cửa điện tử tại các đơn vị với cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố. Triển khai hệ thống đánh giá hài lòng đến Cục Thuế TP.HCM, Công an TP, Văn phòng Đăng ký đất đai TP và các chi nhánh ở quận-huyện, Bảo hiểm xã hội TP và bảo hiệm xã hội quận-huyện…

 

KIM PHỤNG