Danh hiệu chồng danh hiệu, thi đua chồng thi đua
(PLO)- Cùng một hộ gia đình có tới ba danh hiệu thi đua chồng chéo: “Gia đình văn hóa”, “Gia đình kiểu mẫu”, “Gia đình năm không ba sạch”...

Đó là câu chuyện của công tác khen thưởng phong trào ở các địa phương được thảo luận chiều 17-5 tại Hà Nội, trong buổi làm việc giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ VH-TT&DL. Buổi làm việc nhằm đánh giá công tác phối hợp trong công tác khen thưởng phong trào.

Cụ thể, việc phối hợp giữa Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ VH-TT&DL là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã, phường, thị trấn gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Danh hiệu chồng danh hiệu, thi đua chồng thi đua - ảnh 1
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng VH-TT&DL; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các chuyên gia về lĩnh vực văn hóa, xã hội và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Hội nghị đánh giá có quá nhiều các danh hiệu và các ban chỉ đạo chồng chéo trong các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, sau 20 năm triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thì những năm gần đây đã bộc lộ nhiều hạn chế. "Các kết quả chưa phản ánh thực chất đời sống văn hóa ở cơ sở, còn chạy theo chỉ tiêu hành chính trên giao. Quy trình đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa rườm rà, nhiều thủ tục...”.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nêu thực tế ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư có sự chồng chéo về nội dung, danh hiệu thi đua của các phong trào, cuộc vận động.

Đơn cử trên địa bàn cấp xã cùng một thời điểm phải tiến hành bình xét, đề nghị công nhận ba danh hiệu khác nhau của ba phong trào “Gia đình văn hóa”, “Gia đình kiểu mẫu”, “Gia đình năm không ba sạch”. Chính vì vậy, các danh hiệu và các cuộc vận động nên được thu gọn phù hợp với thực tế hơn.

HẢI ĐƯỜNG