Sáng 1-6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử HĐND các cấp tỉnh này đạt 99,56%. Trong đó, có 822/961 tổ bầu cử có số cử tri đi bầu đạt 100%, 99/139 đơn vị bầu cử cấp xã có số cử tri đi bầu đạt 100%, có 2/9 đơn vị cấp huyện có số cử tri đi bầu đạt 100%.

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa - ảnh 1
Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa công bố kết quả bầu cử. Ảnh: TẤN LỘC

Kết quả cử tri đã bầu bảy đại biểu/13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu/84 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 290 đại biểu/477 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, 3.183 đại biểu/5.381 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa - ảnh 2
Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa họp báo công bố kết quả bầu cử. Ảnh: TẤN LỘC

Theo kết quả bầu cử, ông Lương Xuân Giáp (47 tuổi), Chính ủy Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa trúng cử đại biểu HĐND Khánh Hòa với số phiếu cao nhất, đạt 93,7%.

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa - ảnh 3
 

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa - ảnh 4
 

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa - ảnh 5
 

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa - ảnh 6
 

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa - ảnh 7
 

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa - ảnh 8
 

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa - ảnh 9
 

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa - ảnh 10