(PL)- Ngày 8-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ X (2014-2019).
Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Đồng Văn Khiêm (quận 8), Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho rằng tham nhũng quốc nạn đang đe dọa sự tồn vong của chế độ, làm suy giảm niềm tin trong nhân dân. Nhiều lãnh đạo Đảng cũng đã thừa nhận và nhắc đi nhắc lại điều đó. “Vậy mà trong báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2015 và phương hướng năm 2016 lại không có câu nào đề cập đến vấn đề chống tham nhũng trong khi việc chống tham nhũng là nguyện vọng của nhân dân mà MTTQ là biểu thị cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tôi đề nghị cần đưa nội dung này vào báo cáo một cách cụ thể, đề cập chống tham nhũng chứ không né tránh; có thế dân mới tin được”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh đến vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc chống tham nhũng, nhũng nhiễu của các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức (CBCC).

“MTTQ phải phối hợp với các tổ chức thành viên, đồng thời phối hợp với HĐND, UBND... chọn vấn đề này làm vấn đề trọng tâm trong hoạt động giám sát để làm sao phát động người dân không tiếp tay cho tham nhũng, không tiếp tay cho nhũng nhiễu”.

Theo bà Tâm, để người dân không “tiếp tay” cho tham nhũng thì các cơ quan nhà nước phải minh bạch về thủ tục hành chính để người dân không phải lót tay; hay phải giáo dục, hướng dẫn cho người dân sống theo pháp luật, am hiểu luật pháp để khi gặp CCBC nhũng nhiễu thì người dân biết mình không sai và không lót tay để được việc. Ngoài ra, phải xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, công khai cho người dân biết, không để tình trạng tham nhũng “tích lũy mỗi ngày mỗi chút thì lòng dân nặng nề lắm, niềm tin với sự lãnh đạo của Đảng, với sự quản lý của Nhà nước sẽ cứ giảm dần” - bà Tâm cho hay.

Bà Tâm đề nghị các cơ quan phải phối hợp với nhau tạo niềm tin cho người dân để họ tố cáo, phản ánh với chính quyền, với các cơ quan lãnh đạo của Đảng, MTTQ, các đoàn thể về hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của các CBCC. “Khi người dân có niềm tin thì tôi tin tham nhũng, nhũng nhiễu của CBCC sẽ giảm” - bà Tâm nói.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết khi tái lập HĐND quận/huyện, phường/xã thì hệ thống HĐND các cấp cũng phải hoàn thiện và hệ thống, thống nhất, phối hợp như thế nào để giám sát được vai trò của CBCC để năm 2016 phải hạn chế cho được tình trạng tham ô, nhũng nhiễu, thờ ơ của đội ngũ CBCC. Đồng thời giám sát việc thực hiện những thủ tục hành chính, đảm bảo người CBCC thực thi công vụ của mình...

LÊ THOA