(PL)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa vừa chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với Công an TP, UBND các quận, huyện…

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ địa bàn và các cơ sở sản xuất kinh doanh có xả thải ra môi trường.

Theo đó, các đơn vị này phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi chôn, lấp, xả thải, đổ phế thải xây dựng, chất thải hầm cầu, chất thải sinh hoạt và các chất thải khác cũng như việc vứt xác súc vật ra môi trường, nhất là ra biển và các lưu vực sông suối, ao hồ, kênh rạch.

Ông Khoa yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn mình quản lý.

TÁ LÂM