(PL)- Đó là vấn đề đáng lưu ý được nhiều đại biểu nêu ra tại hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND do ban soạn thảo (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức sáng 30-3.

Cụ thể là các ý kiến cho rằng nên bỏ quyền từ chối cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu giám sát thuộc khoản 3 Điều 9 của dự thảo - “từ chối trả lời, cung cấp thông tin không thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc những thông tin thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai, cho rằng nếu quy định như thế sẽ dẫn đến trường hợp đối tượng chịu sự giám sát lạm dụng, gây khó khăn, cản trở việc thực hiện quyền giám sát của QH và HĐND, hạn chế quyền của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Đồng tình, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, cũng tỏ thái độ lo ngại vì các cơ quan chịu giám sát sẽ lợi dụng, vin vào quyền đó để từ chối cung cấp thông tin.

TÁ LÂM