Đề nghị công bố 102 thủ tục hành chính đất đai mới
(PLO)- Sở TN&MT vừa trình TP.HCM về việc công bố 102 thủ tục hành chính đất đai mới trên địa bàn TP.

Trong đó, nêu rõ các địa chỉ cụ thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho các hộ gia đình, cá nhân cũng như các tổ chức khi giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính về đất đai.

Theo Sở TN&MT, Luật Đất đai 2013 cùng với các nghị định và thông tư hướng dẫn đã thay thế Luật Đất đai 2003. Do đó, cần phải ban hành bộ thủ tục hành chính đất đai mới trên địa bàn TP để phù hợp với quy định hiện hành.

Đề nghị công bố 102 thủ tục hành chính đất đai mới - ảnh 1Cán bộ hướng dẫn người dân thủ tục cấp giấy tờ nhà đất tại quận 12. ẢNH VIỆT HOA

Cụ thể, trong 102 thủ tục hành chính đất đai mới thì có 33 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai TP, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận-huyện 34 thủ tục, UBND xã 33 thủ tục và UBND quận-huyện hai thủ tục. 

Đáng chú ý, đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam có 34 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh VPĐKĐĐ quận, huyện.

Tuy nhiên, để thuận tiện cho người dân, đặc biệt là những khu vực có địa bàn rộng thì người dân có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có đất. Do đó, trong 34 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh VPĐKĐĐ quận, huyện thì có 33 thủ tục người dân có thể nộp tại UBND xã.

VIỆT HOA