PGS-TS Đỗ Văn Đại, Trưởng khoa Luật dân sự, ĐH Luật TP.HCM, đề nghị cần bổ sung vào luật giao dịch mượn và cầm cố quyền sử dụng đất. Lý do: Quyền sử dụng đất cũng là một loại tài sản và trên thực tế việc cho mượn, cầm cố quyền sử dụng đất diễn ra rất phổ biến.

TS Đại lý giải: Hiện Luật Đất đai không liệt kê cầm cố trong các giao dịch về quyền sử dụng đất. Do đó nếu phát sinh tranh chấp, phần lớn tòa án đều không chấp nhận giao dịch này. “Việc cho phép cầm cố quyền sử dụng đất có nghĩa là cho phép loại tài sản này được thêm cơ hội lưu thông trong nền kinh tế” - ông Đại nhấn mạnh.

Tương tự, TS Đại cho rằng Luật Nhà ở đã ghi nhận hợp đồng mượn nhà ở. Vì thế không có lý do gì Luật Đất đai lại bỏ qua giao dịch mượn quyền sử dụng đất.

VIỆT HOA