Theo đó, Sở Du lịch sau khi nhận được Công văn số 15486/SGTVT ngày 4-11 của Sở GTVT gửi UBND TP về đề nghị tiếp tục duy trì hoạt động của bến cảng Sài Gòn - Khánh Hội.
Sở Du lịch thống nhất với các nội dung kiến nghị của Sở GTVT về việc tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống cầu bến tại khu vực cảng Sài Gòn - Khánh Hội phục vụ vận chuyển hành khách và phục vụ du lịch đường thủy tại TP.HCM và kết nối các địa phương khác.