Dự thảo lần này giảm sâu mức phạt tiền đối với các hành vi không làm thủ tục chuyển đổi lại giấy đăng ký xe sau khi đã mua, cho tặng, thừa kế và không mua hoặc nộp phí cho phương tiện khi tham gia giao thông.

Cụ thể, nếu xe máy mang tên cá nhân vi phạm các lỗi trên sẽ bị phạt phạt tiền 100.000-200.000 đồng, còn nếu xe mang tên của cơ quan, tổ chức thì bị phạt 200.000-400.000 (mức phạt hiện hành là từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng). Tương tự, đối với ô tô, nếu xe đăng ký tên cá nhân vi phạm sẽ bị phạt 2-4 triệu đồng, còn xe mang tên cơ quan, tổ chức bị phạt 4-8 triệu đồng (mức phạt hiện hành là 6-10 triệu đồng).

THÀNH VĂN