- ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, góp ý trong hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi do đơn vị này tổ chức ngày 26-3.

Theo ông Hải, việc quản lý đất đai thời gian qua ở các địa phương xảy ra không ít tiêu cực. Nếu giao thẩm quyền cho cá nhân chủ tịch được thu hồi đất, bồi thường thì có thể khó giám sát. Trường hợp chủ tịch đi vắng hay họp hành sẽ làm hoạt động hành chính bị gián đoạn.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP cho rằng cần phải xem xét lại đối tượng “nhà an dưỡng, nhà công vụ của lực lượng vũ trang được thu hồi đất” vì cũng là mục đích an ninh quốc phòng như quy định tại dự thảo. Bà cho rằng phải làm rõ nội dung này để tránh lạm quyền và lợi ích nhóm. Các ý kiến khác đề nghị Luật Đất đai phải có quy chế riêng khi bồi thường đất nông nghiệp tại các đô thị đặc biệt như TP.HCM. Cụ thể, mức bồi thường đất này phải ít nhất bằng 20%-30% giá đất ở.

CẨM TÚ