Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật một số cán bộ cấp sở, ngành và huyện trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Huỳnh Minh Hoàng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở KH&CN và xác định ông Hoàng có khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý các dự án, đề tài khoa học trên địa bàn tỉnh. Do đó UBKT Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với ông Huỳnh Minh Hoàng.

Đáng chú ý, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật hai cán bộ đảng viên xây dựng nhà ở trái phép trên đất công.

Cụ thể là trường hợp ông Nguyễn Hồng Quân - nguyên Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phước Long có vi phạm khi thiếu gương mẫu, cố ý làm trái quy định pháp luật và lợi dụng chức vụ, quyền hạn xây dựng nhà ở trái phép trên đất công, từ đó gây dư luận không tốt trong nội bộ và nhân dân; ông Nguyễn Văn Khởi - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lợi vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ và sử dụng quỹ an sinh xã hội, xây dựng nhà ở trái phép trên đất công, gây dư luận không tốt trong nội bộ và nhân dân…