Theo đó, việc cổ phần hóa tại Công ty đầu tư phát triển nhà số 2 Hà Nội, Thanh tra Chính phủ cho rằng UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức chỉ đạo các Sở ngành, đơn vị có liên quan thực hiện. Tuy nhiên, còn một số nội dung kiến nghị chưa được UBND thành phố Hà Nội thực hiện, hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

Cụ thể, chưa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để có biện pháp xử lý đối với các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư Phát triển Nhà số 2 Hà Nội.
 

Đề nghị làm rõ trách nhiệm của TP Hà Nội về cổ phần hóa - ảnh 1
Sau kết luận sai phạm của Thanh tra Chính Phủ UBND TP Hà Nội vẫn chưa thực hiện việc kiểm điểm.

Bên cạnh đó, chưa xem xét giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong việc cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư Phát triển Nhà số 2 Hà Nội nêu tại Kết luận thanh tra và biện pháp giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư NCX Hà Nội và Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội về quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Trên cơ sở đó, tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của UBND thành phố Hà Nội, các tập thể, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ không thực hiện đúng nội dung Kết luận thanh tra đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đồng ý và có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 6561/2009 của Văn phòng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong việc cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư Phát triển Nhà số 2 Hà Nội.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc chậm cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội kéo dài 13 năm như trường hợp này chưa có tiền lệ. Do vậy, khi xem xét giải quyết dứt điểm phải trên nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và thúc đẩy công tác cổ phần hóa.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội và phản ánh, kiến nghị liên quan đến cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6561/2009 của Văn phòng Chính phủ và Kết luận thanh tra số 2125/2009 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét, có biện pháp giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư NCX Hà Nội và Công ty TNHH Đông Hà Nội về quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.