Ông Tấn cũng đã bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 10-10.

Ngày 25-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tấn cho biết ông đã có văn bản giải trình tới Bộ KH&CN và hiện đã trở lại làm việc bình thường. Ông Tấn cũng từ chối bình luận thêm về các kết luận trên.

Theo kết luận, KTNN cho biết các chỉ tiêu báo cáo tài chính và sổ kế toán, tài khoản chưa khớp đúng… dẫn đến báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của Cục ATBXHN chưa đảm bảo tính chính xác. Đơn vị này lập quỹ “đời sống” và toàn bộ hoạt động thu chi của quỹ đã để ngoài hệ thống sổ kế toán, báo cáo tài chính. Về nguồn hình thành quỹ, KTNN khẳng định các nguồn thu chưa hợp pháp.

Đặc biệt, một trong những nguồn hình thành quỹ tại thời điểm kiểm toán có nguồn thu từ Công ty SSE được gọi là tiền “hoa hồng” với tổng số tiền 225,5 triệu đồng. Sau đó, ông Tấn chuyển vào quỹ phúc lợi cơ quan khoảng 110 triệu đồng, tuy nhiên đến nay không được thực hiện, số tiền này vẫn do trưởng phòng Hợp tác quốc tế giữ. KTNN đã yêu cầu Cục ATBXHN thu hồi nộp về ngân sách nhà nước hơn 214 triệu đồng...

Ngoài ra, KTNN cũng tiến hành kiểm toán việc thuê nhà của bà Mai Thị Thu Hà (vợ ông Cấn Văn Minh - Phó Cục trưởng Cục ATBXHN) để làm nơi làm việc của đơn vị. Mặc dù khẳng định về cơ bản việc thuê nhà này của Cục đã đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định, tuy nhiên KTNN cũng chỉ ra việc ông Minh để vợ mình cho Cục thuê nhà là vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng. Luật này có điều khoản quy định người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, cha mẹ, con giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó…