Ngày 31-3, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, xác nhận UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam làm việc với các đơn vị tư vấn, hoàn chỉnh hồ sơ để kiểm tra, thẩm định, trình cơ quan thẩm quyền xem xét cấp phép nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải xuống biển Quy Nhơn.

Đề xuất cấp phép nhận chìm 439.000 m3 bùn thải  - ảnh 1
Biển Quy Nhơn. Ảnh: TL

Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định cấp phép nhận chìm chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn. Theo đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam, chất thải gồm đất bùn, cát với khối lượng 439.000 m3, từ nạo vét lớp trầm tích, khơi thông luồng chảy của cảng Quy Nhơn. Tọa độ vị trí nhận chìm là ngoài phao số 0, theo quy định tối thiểu 2,5 km từ bờ biển trở ra. 

Theo ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Định, do luồng ra vào cảng biển Quy Nhơn bị bồi lắng nên Cục Hàng hải Việt Nam lập kế hoạch nạo vét. Bộ Giao thông vận tải cũng đã thống nhất, các cơ quan chức năng liên quan đã thẩm định bước đầu đối với dự án này.

“UBND tỉnh đã yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan phải tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để kiểm tra, giám sát quá trình nhận chìm sau khi được cấp phép” - ông Châu nói.