(PL)- “Sở Xây dựng khẩn trương xác định lại cụ thể tiêu chí, phân tích lý do vì sao trước đây đề nghị không bán 60 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, nay lại có đề xuất điều chỉnh”

- UBND TP chỉ đạo (thông báo ngày 21-3) về phương án, kế hoạch quản lý 60 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước giữ lại không bán tại TP.

Được biết tại cuộc họp giữa TP và các sở, ngành mới đây, Sở Xây dựng đề xuất: Với 60 căn biệt thự thuộc sở hữu nhà nước giữ lại không bán trước đây thì nay chỉ giữ lại toàn bộ 35 căn, năm căn giữ lại một phần và 20 căn được đề nghị cho phép bán. Ước lượng tổng kinh phí bồi thường khi giữ lại các biệt thự không bán là gần 3.300 tỉ đồng. Ngoài ra còn bố trí tái định cư tại một chung cư thuộc quận Bình Thạnh.

CẨM TÚ