(PL)- Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri TP Hải Phòng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lấy ngày 7-5-1954 là một ngày lễ trọng đại của đất nước, toàn dân được nghỉ một ngày.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết việc bổ sung ngày 7-5 toàn dân được nghỉ một ngày phải được Quốc hội xem xét, quyết định sửa Điều 115 của Bộ luật Lao động. Bộ sẽ xem xét, đánh giá tác động của chính sách theo các khía cạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội... trước khi trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Bộ luật Lao động.

(Theo chinhphu.vn)