Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết việc bổ sung ngày 7-5 toàn dân được nghỉ một ngày phải được Quốc hội xem xét, quyết định sửa Điều 115 của Bộ luật Lao động. Bộ sẽ xem xét, đánh giá tác động của chính sách theo các khía cạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội... trước khi trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Bộ luật Lao động.