Đề xuất không dán logo lên đầu xe để tránh ‘xe vua’
(PL)- Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 63 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Dự thảo có thêm quy định mới là các đơn vị vận tải không được niêm yết bất kỳ thông tin nào khác dưới mọi hình thức trên toàn bộ mặt trước và kính trước của xe ngoài các thông tin bắt buộc phải niêm yết theo quy định.

Trước đó, tại TP.HCM, Bộ Công an đã bắt hai nhóm chuyên bán logo “xe vua” nhằm giúp xe quá tải, quá khổ lưu thông trót lọt trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Theo Bộ Công an, quy định mới này sẽ hạn chế được các vụ mua bán logo tương tự.

Ngoài ra, dự thảo thông tư lần này cũng quy định doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô được tham gia dự thầu khai thác tuyến vận tải hành khách cố định. Các đơn vị trên đang khai thác trên tuyến không nằm trong quy hoạch mạng lưới tuyến được cơ quan có thẩm quyền công bố có quyền tiếp tục khai thác theo phương án đã đăng ký trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày công bố quy hoạch...

VIẾT LONG